dissabte, 21 de novembre de 2009

AM-85 Marratxí dins els projectes d'ocupació del Govern


Un projecte relacionat amb els espais urbans de Marratxí ocuparà 18 treballadors, ja que el Govern de les Illes Balears destinarà 10 milions d’euros per a la contractació directa de 903 persones en situació d’atur procedents dels sectors en declivi. Aquesta mesura, que es durà a terme a través de convenis amb tots els ajuntaments de les Illes, està contemplada dins el Pla d’Ocupació de les Illes Balears (POIB) com una actuació de caràcter extraordinari per fer front a l’actual situació econòmica, creant llocs de feina que, a la vegada, reverteixen en obres d’interès públic o social. Per aquest motiu, les contractacions es realitzen a través de projectes presentats pels ajuntaments de les Illes.
A partir de la signatura d’aquests convenis, els ajuntaments procediran, a través de SOIB, a la contractació –per un període de sis mesos- en funció dels projectes d’interès general que han presentat a la Conselleria de Treball i que possibilitarà la requalificació professional de les persones que hi participin. El total de projectes presentats és de 66. Desglossada per illes la situació és la següent:
Cal destacar que El SOIB seguirà un criteri de selecció prioritzant la incorporació de persones aturades que no percebin prestació o sense dret a accedir al programa PRODI, un ajut perquè les persones que han quedat sense prestacions i ajuts per desocupació des de l’1 de gener de 2009 puguin percebre 420 euros durant sis mesos.
AM - Actualitat marratxinera
Tot Marratxí
Pòrtula, informatiu de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)


Patrocinat per...
> L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, informatiu de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada