dimarts, 14 de juliol de 2009

EP-17 Pòrtol als llibres del Jutjat de Pau


No és cap novetat que els llibres del Registre Civil són una font molt valuosa d'informació. Són l'eina bàsica de feina al Jutjat de Pau i hi podem trobar detalls de noms, llocs, oficis, famílies, provinença... Estan dividits en vàries seccions, entre les quals destaquen les de naixements, matrimonis i defuncions.


Aquests darrers dies m'hi he dedicat i he verificat que es varen posar a funcionar oficialment a partir de 1871, i ja al mes de febrer trobam el primer portolà referenciat per defunció: Bartomeu Serra i Coll, albat de 5 mesos que morí per cremades. Després d'algun altre infant petit, el primer adult difunt és Miquel Duran i Canyelles, espòs d'Antònia Bestard, amb la qual tenia 5 descendents i que morí als 76 anys "per vellesa" segons consta a l'acta.


Més alegres resulten els naixements, clar. El primer consignat de Pòrtol -podeu llegir el nostre topònim a la foto, quasi abaix de tot a l'esquerra- és del mes de juliol del mateix 1871 i correspon a Francesca Ramis i Bestard, filla de Miquel i Antònia -ambdós marratxiners- i néta de Marçal i Francinaina per part de pare -també marratxiners- i de Miquel i Antònia -de Marratxí un i de Santa Eugènia, l'altra- per part de mare.


Finalment, pel que fa a matrimonis, hem d'esperar al març de 1872 per trobar el corresponent a Honorat Coll i Company, jornaler de 28 anys de Marratxí, amb Agnès Orell i Oliver, de Santa Margalida, de 24 anys i dedicada a les "ocupacions pròpies del seu sexe". Passaren a viure al "barri" de Pòrtol (així l'anomenen els documents oficials) a una casa aïllada i sense número.


La idea seria anar creant la relació dels noms consignats als diferents registres, per anys, a la corresponent plana web. És qüestió de temps i d'humor, veurem. Ja vos informaré en haver-hi noves.


Biel.-
Estampes portolanes
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Pòrtol, el meu poble
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada